top of page

Overige informatie 

Wat als je niet tevreden bent?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent.

Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken.

Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit?

Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris

via Klachtenportaal Zorg. https://klachtenportaalzorg.nl

De klachtenfunctionaris ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.

Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht.

Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. 

 

Met ingang van 2023 ben ik tevens lid van het GAT. Geschillenreglement & tuchtreglement.

Meer informatie vind je op: www.gatgeschillen.nl

Kwaliteit van zorg

Vind ik erg belangrijk. Ik ben als complementair zorgverlener verbonden aan het RBCZ. Tevens ben ik lid van de vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV), het CAT,  van de V&VN afd. SPV en sta ik ingeschreven in het BIG register.

Praktijk Adelante volgt de BEROEPSCODE, de 

AVG, de WGBO. en de MELDCODE HUISELIJK GEWELD

EN KINDERMISHANDELING.

Voor meer informatie kunt u bij mij persoonlijk terecht en op de website www.vivnederland.nl

Tenslotte ben ik geregistreerd coach bij :

Het vat van Zelfwaardering. 

https://www.vatvanzelfwaardering.nl

ACT4life therapeute:

https://www.act4kids.nl

IMG_0758.JPG
Image by Dave Hoefler

Interessante websites:

https://myungbeekman2bf2.myportfolio.com/doosje-sprankel

https://verdwenenzelf.org

https://dis-is-me.nl

Over de ervaringen van mensen met DIS/ AGDS en hun naasten.

Boek: Het bevuilde nest

Auteur; José Al.

Ik hoop je gauw te zien!

bottom of page